Przez wiele lat pracy na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwami zdobyliśmy doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie budowania i rozwijania działalności operacyjnej firm.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy organizacją doradczą skupiającą specjalistów z wielu dziedzin zarządzania, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z Klientami oraz z młodszymi kolegami, aby stale doskonalić kompetencje naszego zespołu.

Kim są nasi klienci?

Są to organizacje postrzegane jako liderzy w swojej branży (produkty i usługi), jak również dążące do doskonałości operacyjnej, dzięki której mogą konsekwentnie umacniać swoją pozycję, zdobywać trwałą przewagę konkurencyjną oraz wykorzystywać swój potencjał rozwoju, by generować zysk.

Co robimy?

Skupiamy się na kompleksowym podejściu do organizacji. Nasze działania rozpoczynamy od diagnozy stanu obecnego i porównujemy go z celami, jakie wyznaczyła sobie organizacja do osiągnięcia w krótkiej i dalekiej perspektywie czasowej. W przypadku, gdy organizacja nie ma jasno określonych celów lub napotyka na trudności w ich precyzyjnym i trafnym formułowaniu, pracujemy nad nimi, a także nad spójną i realistyczną wizją oraz misją firmy. Nasza działalność to coś więcej niż szkolenia: budujemy plan – układamy „terapię” dla organizacji, w której istnieje ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał. Nasz cel to identyfikacja i uruchomienie pełnego zakresu zasobów organizacji Klientów.

Metody działania

Sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych jest jednym z kluczowych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji, a więc i o rynkowym sukcesie przedsiębiorstwa. Różnorodność środowisk informatycznych sprawia, że firma podejmująca się kompleksowej opieki nad systemem IT musi legitymować się, poza niezbędnymi certyfikatami i autoryzacjami, także doświadczeniem i szerokim zapleczem technologicznym.

Siłą BFGROUP jest grupa konsultantów oraz inżynierów, których doświadczenie budowane było na przestrzeni ponad 15 lat w uznanych Firmach Integratorskich. Działalność firmy i profesjonalizm poparte są referencjami takich klientów jak: TOSHIBA, LG, VOLVO, TAURON, E.WEDEL.

Outsourcing usług informatycznych to wypracowany model współpracy z Klientami zapewniający maksymalizację ciągłości działania biznesu Klienta poprzez stały nadzór i wsparcie dla infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej stanowiącej podstawę działania systemów biznesowych.

Środowisko informatyczne to bardzo newralgiczny element każdej firmy. Ma kluczowy wpływ na działanie biznesu i utrzymanie jego ciągłości. Dla firmy BFGROUP najważniejsze jest zrozumienie potrzeb klienta wynikających z prowadzonej działalności, co w konsekwencji powinno przełożyć się na zastosowane rozwiązania. Wynikający z tego sposób podejścia przez firmę BFGROUP, do zagadnień związanych z przygotowaniem koncepcji rozwoju i wdrożenia poszczególnych składowych systemów informatycznych, ma swoje odzwierciedlenie w efekcie końcowym – przekazaniu do użytku Klientowi spójnego rozwiązania zapewniającego zwiększenie produktywności biznesowej.

Stosowana przez nas w zakresie audytu i opracowania koncepcji metodyka opiera się na ocenie dojrzałości systemów informatycznych przedsiębiorstwa wg Modelu Optymalizacji Infrastruktury Microsoft (MIOM). W metodzie tej główny nacisk położono na określenie silnych i słabych punktów infrastruktury IT w zakresie zastosowanych systemów i procesów automatyzacji zarządzania środowiskiem informatycznym.

Model MIOM pozwala wybrać te obszary, które powinny zostać „ulepszone” – na tej podstawie BFGROUP pomoże zaproponować rozwiązania, które w największym możliwym stopniu przyczynią się do zmniejszenia kosztów zarządzania środowiskiem IT i dzięki swojej elastyczności umożliwią ścisłą współpracę działu IT z innymi działami firmy w zakresie prowadzonego biznesu, a przez to zmianę postrzegania środowiska informatycznego jako jedynie centrum powstawania kosztów.

 • 1. Stopień podstawowy

  Systemy informatyczne są trudne w zarządzaniu i niekompatybilne ze sobą lub w wielu obszarach brak jest podstawowych struktur środowiska IT. Zespół IT reaguje na problemy w podstawowym zakresie mając do dyspozycji niewiele standardów I rozwiązań umożliwiających automatyzację – wsparcie wymaga dużych nakładów pracy i jest kosztowne. Dział IT jest postrzegany jako centrum kosztów.
 • 2. Stopień standardowy

  Systemy IT są bardziej scentralizowane i wydajne, ale nadal są złożone, różnorodne a przez to drogie w utrzymaniu. W grupach biznesowych w dalszym ciągu istnieją osobne systemy.
 • 3. Stopień racjonalny

  Dział IT i grupy biznesowe pracują nad opracowaniem strategii i określaniem polityk funkcjonowania środowiska IT oraz kierunkami ich rozwoju. Większość systemów informatycznych stanowi spójną całość zarządzaną centralnie.
 • 4. Stopień dynamiczny

  Sprawność funkcjonowania biznesu jest ważniejsza niż oszczędności w środowisku IT. Systemy są wysoko zautomatyzowane, elastyczne i szybko reagują na zmiany warunków biznesowych. Środowisko IT jest strategicznym zasobem biznesowym.

Model MIOM

Wyróżniamy cztery podstawowe poziomy dojrzałości informatycznej przedsiębiorstw.

Proponowane na podstawie przeprowadzonych przez BFGROUP audytów rozwiązania, obejmują w sposób komplementarny wszystkie aspekty działania środowiska informatycznego.
BFGROUP oferuje swoim klientom łatwo dostępne narzędzia umożliwiające sprawną optymalizację platformy informatycznej.
Każde z tych narzędzi może być użyte osobno w celu implementacji standardów informatycznych, które w rezultacie dają większy poziom optymalizacji.
Narzędzia te użyte razem tworzą silne i zintegrowane rozwiązanie umożliwiające gwałtowny wzrost produktywności użytkowników i optymalizacji infrastruktury IT.

Model MIOM

Wyróżniamy cztery podstawowe poziomy dojrzałości informatycznej przedsiębiorstw.

1. Stopień podstawowy

Systemy informatyczne są trudne w zarządzaniu i niekompatybilne ze sobą lub w wielu obszarach brak jest podstawowych struktur środowiska IT. Zespół IT reaguje na problemy w podstawowym zakresie mając do dyspozycji niewiele standardów I rozwiązań umożliwiających automatyzację – wsparcie wymaga dużych nakładów pracy i jest kosztowne. Dział IT jest postrzegany jako centrum kosztów.

2. Stopień standardowy

Systemy IT są bardziej scentralizowane i wydajne, ale nadal są złożone, różnorodne a przez to drogie w utrzymaniu. W grupach biznesowych w dalszym ciągu istnieją osobne systemy.

3. Stopień racjonalny

Dział IT i grupy biznesowe pracują nad opracowaniem strategii i określaniem polityk funkcjonowania środowiska IT oraz kierunkami ich rozwoju. Większość systemów informatycznych stanowi spójną całość zarządzaną centralnie.

4. Stopień dynamiczny

Sprawność funkcjonowania biznesu jest ważniejsza niż oszczędności w środowisku IT. Systemy są wysoko zautomatyzowane, elastyczne i szybko reagują na zmiany warunków biznesowych. Środowisko IT jest strategicznym zasobem biznesowym.

Proponowane na podstawie przeprowadzonych przez BFGROUP audytów rozwiązania, obejmują w sposób komplementarny wszystkie aspekty działania środowiska informatycznego.
BFGROUP oferuje swoim klientom łatwo dostępne narzędzia umożliwiające sprawną optymalizację platformy informatycznej.
Każde z tych narzędzi może być użyte osobno w celu implementacji standardów informatycznych, które w rezultacie dają większy poziom optymalizacji.
Narzędzia te użyte razem tworzą silne i zintegrowane rozwiązanie umożliwiające gwałtowny wzrost produktywności użytkowników i optymalizacji infrastruktury IT.