Kontakt

Dane teleadresowe:

  • BF GROUP sp. z o.o. S.K.A.
    ul. DOMANIEWSKA 47
    02-672 WARSZAWA
  • +48 601 946 642
  • kontakt@bfgroup.com.pl

KRS: 0000426147
NIP: 9512357661

Właściwy sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 PLN

Formularz kontaktowy

Prosimy kontaktować się z nami bezpośrednio lub za pomocą poniższego formularza kontaktowego. Odpowiemy na każde zapytanie w możliwie najkrótszym czasie.