Outsourcing IT – we Wrocławiu obsługę informatyczną powierz nam i śpij spokojnie!

Outsourcing IT to usługi polegające na bieżącej administracji sprzętowych i programowych zasobów informatycznych klienta w celu zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonej przez niego działalności.
Taki model współpracy to sposób na:

 • redukcję kosztów,
 • oszczędność czasu i zasobów ludzkich
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz doświadczeń gromadzonych przez nas w ciągu wielu lat działalności.

Wiemy, że sprawne funkcjonowanie systemów informatycznych jest jednym z kluczowych elementów decydujących o sprawnym funkcjonowaniu organizacji, a więc i o rynkowym sukcesie przedsiębiorstwa. Różnorodność środowisk informatycznych sprawia, że firma podejmująca się kompleksowej opieki nad systemem IT musi legitymować się, poza niezbędnymi certyfikatami i autoryzacjami, także doświadczeniem i szerokim zapleczem technologicznym. I właśnie na takie wsparcie mogą Państwo liczyć, nawiązując współpracę z nami.

Jak pracujemy?

Usługi świadczone w ramach outsourcingu IT:

 • doradztwo informatyczne w pełnym zakresie,
 • administracja stanowiskami komputerowymi,
 • administracja serwerami,
 • wsparcie telefoniczne, e-mailowe, zdalne,
 • usuwanie awarii i profilaktyka,
 • dostawa i konfiguracja sprzętu,
 • reprezentacja firmy w relacjach z dostawcami,
 • bezpieczeństwo IT,
 • projektowanie i budowa sieci informatycznych,
 • monitoring infrastruktury i usług,
 • profilaktyka antywirusowa,
 • archiwizacja i backup danych,
 • budowa i wdrażanie narzędzi informatycznych dedykowanych dla klienta,
 • zapewnianie zdalnego dostępu do zasobów firmy (mobilne biuro),
 • łączenie odległych oddziałów firmy (sieci VPN).

Co możemy zaoferować
Państwa firmie?

 1. Stały nadzór w trybie 24×7 nad całością lub częścią infrastruktury IT połączony z automatycznym powiadamianiem klienta o możliwości wystąpienia awarii zanim jeszcze do niej dojdzie i wykonaniem działań zapobiegawczych.
 2. Obsługę zgłoszeń:
  • incydentów (czyli awarii pojawiąjących się raz na jakiś czas nie
   mających cech powtarzalności),
  • problemów (czyli incydentów, które powtarzają się regularnie),
  • zapotrzebowania (na zmianę konfiguracji systemów, zakupu sprzętu itd.).
 3. Dostęp do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych
 4. Wsparcie w zakresie rozwoju platformy zgodnie z kierunkami, z jakimi
  rozwija się Państwa biznes – tworzenie planów rozwoju środowiska informatycznego, wsparcie przy tworzeniu budżetów dla działu
  informatyki.
 5. Jednoznaczną umowę outsourcingu IT ze zdefiniowanymi:
  • zakresem outsourcingu IT – pełen lub częściowy,
  • czasami reakcji na zgłoszenie, naprawy awarii czy dostarczenia potrzebnej usługi, systemu, sprzętu,
  • jasno obowiązkami firmy BF Group wraz z karami za niewywiązywanie się z nich,
  • zryczałtowaną kwotą miesięczną za świadczenie usług.

  W zależności od indywidualnych potrzeb obsługa jest realizowana z wykorzystaniem:

  • cyklicznych wizyt w Państwa firmie, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • help desk- obsługa zgłoszeń serwisowych,
  • telefonu, za pomocą którego mogą Państwo uzyskać poradę lub
   zgłosić problem,
  • narzędzi umożliwiających natychmiastową pomoc zdalną.

Jeśli szukają Państwo sprawdzonego partnera, który otoczy Państwa opieką i sprawi, że będą mogli Państwo zapomnieć o problemach związanych z IT: we jesteśmy do usług nie tylko dla wrocławskich klientów!

Prosimy o kontakt w celu omówienia Państwa potrzeb i przedstawienia oferty na nasze usługi.